Skip to content

Fredriksbergs Herrgård

Fredriksbergs herrgård är en av Smålands vackraste och mest välbevarade herrgårdsbyggnader. Den är uppförd i gustaviansk stil med huvudbyggnad i två våningar och flygelpaviljonger som ramar in gårdsplanen. Huvudbyggnaden är belägen på en fem meter hög stenterrass och blev färdigställd på 1780-talet. Med sitt vackra läge erbjuder byggnaden en storslagen utsikt över Döderhultsdalen. Det tog 11 år att bygga färdigt hela gården. Beställaren och ägaren Peter Fredrik von Hegardt fick aldrig se gården i färdigt skick innan han dog i lungsot 1780. På 1880-talet var det jordbrukskris i landet och sommaren 1888 såldes Fredriksbergs herrgård med tillhörande ägor på exekutiv auktion. Oskarshamns stad vann budgivningen med ett bud på 346 000 kronor och har varit gårdens ägare sedan dess.

Fredriksbergs herrgård med mineralsamling

Peter Fredrik von Hegardt, som lät uppföra Fredriksbergs herrgård, var en framstående bergman. I Oskarshamns realskolas bibliotek hittades en bok med titeln ”Mineralogia”, 1747 års upplaga, med hans namnteckning samt att den hade inhandlats i Uppsala av den då 15-årige ynglingen. Samma skola meddelade den 18 januari 1926 till Riksmuseets Mineralogiska avdelning att skolan ägde en mineralsamling, den ”Cederbaumska”, vilken kunde förmodas vara av historiskt intresse. Detta visade sig vara korrekt och Kungliga Maj:t beviljade, efter genomgång med Kungliga Vetenskapsakademin, att ett belopp om 1075 kronor skulle tillställas för konservering och ordnandet av den Cederbaumska mineralsamlingen och det är denna samling som finns på Fredriksbergs herrgård.

En annan tidig ägare av Fredriksbergs herrgård var ryttmästaren Johan Fredrik Hultenheim, gift med Anna Maria Sofia Cederbaum som var född på Fredriksbergs herrgård. Johan Fredrik Hultenheim gjorde många insatser för Oskarshamn och skänkte bland annat ön Badholmen till staden, när den fick stadsprivilegier 1856. Ön, som ligger mitt i Oskarshamns hamn, hette tidigare Garnholmen. Namnbytet skedde i och med att staden arrenderade ut holmen till den tyska läkaren Bernhard Bermann 1858. Villkoret för arrendet var att: ”det anlägges badhus och andra för hamnen och stället prydliga och allmänt nyttiga byggnader samt att det utföres planteringar av träd och andra växter”.

Herrgårdens gåva blir populärt utflyktsmål

1859 uppförde Bernhard Bermann ett kallvattenbadhus på holmen och 1861 fick han rätt att i anslutning till badet driva ett Schweizeri, vilket innebar konditoriservering förenat med utskänkning av vin och starksprit. Till ön saknades broförbindelse och att ros över till ön kostade två öre. Verksamheten lades ned 1871 och hela anläggningen förstördes i en brand 1877. Ytterligare en gång kom de återuppbyggda byggnaderna på Badholmen att brinna ner. Denna gång år 2008, men nya byggnader uppfördes och den populära holmen blev tillsammans med Fredriksbergs Herrgård återigen ett av stadens mest besökta utflyktsmål. Denna gång utökades byggnationen till att även innefatta ett par gästrum för den som ville spendera natten på holmen.

Fredriksbergs herrgård döljer också en annan historisk sevärdhet. Sjöfarten har alltid varit av betydelse i området och kanske var det en av anledningarna till att Fredriksbergs herrgård byggdes. 1985 bärgades ett vrak, den så kallade Bossholmskoggen, som upptäckts alldeles utanför ön Bossholmen, i skärgården som omger norra delen av staden. Vraket som är cirka 13 meter långt och 3,5 meter brett, har daterats till cirka 1250 och anses ha varit en kogg. Kogg är en typ av skepp som etablerades av Hansan under medeltiden och anses ha varit ett av de främsta skälen till utvecklingen av kulturen runt Östersjön och Skandinavien under 1200-talet.

Skeppen var lastrymliga och möjliggjorde handelsresor med stora laster på längre sträckor. Koggens användning inom sjöfarten innebar en avsevärd förbättring av kommunikationen mellan olika länder och platser samt gav upphov till etablering av flera kuststäder längs med Östersjön. Den kogg som bärgades i Oskarshamn har under ett trettiotal år förvarats i ett magasin vid Fredriksbergs herrgård i väntan på slutlig konservering.

Fredriksbergs herrgård restaureras

1957 utfördes en omfattande restaurering av Fredriksbergs herrgård och den återställdes till sitt ursprungliga gustavianska skick. Exteriört har byggnaden en fasad bestående av en slät panel som är smyckad med pilastrar. I mittpartiet finns halvkolonner med ett lanterninkrönt pediment. Sammantaget ger det betraktaren en vacker och ståtlig syn. Interiört slås man främst av de vackert bevarade gustavianska väggmålningarna utförda på väv, de utsökta snickeridetaljerna i målade dörröverstycken, samt de magnifika kakelugnarna. I den del av herrgården som nu inrymmer ett museum, finns en vacker boksamling från 1780-talet samt även den tidigare omnämnda Cederbaumska mineralsamlingen. Fredriksbergs herrgård ståtar också med en av landets få rundgrävda iskällare. Iskällaren är stenbelagd och fylldes på vintern med is som täcktes med spån eller halm och där över lade man de varor man ville förvara kallt under sommarhalvåret.

Fredriksbergs herrgård har en vacker boksamling

Fredriksbergs herrgård är i dag ett museum där man kan gå på guidad tur och få en inblick i hur det var att leva och arbeta i den svenska herrgårdsmiljön på sent 1700-tal. Utöver det bedriver man en mindre restaurangrörelse för museets gäster och övriga besökare. Sällskap kan även boka in middagar att avnjutas i någon av de vackra 1700-tals salarna på herrgården. Under sommarhalvåret arrangeras flera olika evenemang på herrgården och i dess utemiljö. Det är, förutom guidade turer, bland annat återkommande musikkvällar, midsommarfirande med dans runt midsommarstången och lekar för barnen, ”antikrundor”, föreläsningar och skördefest med försäljning av lokalt producerade varor. Nästa gång du är i närheten, ska du kanske göra ett besök i en välbevarad 1700-talsmiljö och uppleva närvaron av dåtid och nutid.

En herrgård värd ett besök

Fredriksbergs herrgård som sådan är kanske inte unik, det finns mängder av vackra herrgårdar i Sverige, även om långt ifrån alla är öppna för besök. Men kombinationen av en välrestaurerad herrgård där ursprungsmiljön bevarats, intressant guidad rundtur, med förevisning av lokaler, mineralsamlingen, den vackra boksamlingen och ett bra kök, toppat med olika evenemang och ett vrak efter ett historiskt skepp, som var en betydelsefull del i uppbyggandet av de svenska kuststäderna och hela medeltidens samhälle, kan man önska sig mer? Det skulle i så fall vara den småländska gemytligheten och det frikostiga vänliga småländska sinnet och det finner du i överflöd på herrgården, så det finns alla anledningar att avlägga ett besök på denna vackra herrgård.